De skulle bygge «Solskolen» i Kenya, og utdanne lokale ungdommer til håndverkere innen solcellesystemer og vedlikehold av vannsamlingsanlegg. Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) bevilget 6,65 millioner statlige kroner over tre år til prosjektet. Tiltaket skulle også forsyne de lokale innbyggerne med ren solenergi.

Men i dag står skolelokalene tomme. Norad stanset pengestrømmen i februar fjor. En gjennomgang avslørte total mangel på økonomisk styring i bistandsorganisasjonen fra Kristiansand og søsterorganisasjonen ARC-Aid Kenya.

DSC_0418.jpg
KATHRINE STAVA

— Bistandsbransjen i nord må slankes. Selv om flere mellomledd kan bidra til å forbedre prosjektene, er det altfor mange slike ledd i dag, sier bistandsveteranen Terje Vigtel. Han ledet frem til 1. juli avdelingen i Norad som fører tilsyn med hvordan norske bistandsorganisasjoner forvalter statsstøtten.

Penger til norsk lønn

Gjennomgangen i 2011 viste at ARC-Aid brukte 42,5 prosent av overføringene fra Norad på hovedkontoret i Norge. Dermed havnet de på annenplass på den lite flatterende rangeringen som viser hvor mye av prosjektstøtten som blir igjen i Norge . Undersøkelsen som omfatter et tyvetall organisasjoner og prosjekter, viser at mye av skattebetalernes penger forsvinner i lønninger og reiser ved hovedkontoret i Norge.ARC-Aid er en relativt liten aktør blant de rundt 90 organisasjonene som deler bistandskaken, men nå er utbetalingene til Kenya-prosjektet frosset inntil Norads varslingsteam har konkludert. De gikk til aksjon etter feltbesøk og økonomianalyser. I rapporten som BT har fått tilgang til, heter det at prosjektet mangler budsjettkontroll og økonomistyring. Regnskapsføringen holder ikke mål og dokumentasjonen ved kontantutbetalinger er mangelfull.

Rapporten reiser tvil om hvorvidt hovedkvarteret i Kristiansand har budsjettstyring i det hele tatt. Solskolen som Norad hadde store forventninger til, omtales nå som et risikoprosjekt. Norad-kontrollørene stiller spørsmål ved om det lar seg realisere, og om de to søsterorganisasjonene «er i stand til å lede et så stort prosjekt når de har så liten økonomisk og administrativ kontroll».

Avviser kritikk

Daglig leder Kjellan Spinnangr i ARC-Aid avviser at organisasjonen har gjort seg skyldig i mislighold i forbindelse med Solskolen.

— Jeg har ikke kommet over noe mislighold i det hele tatt i våre regnskaper eller i revisjonsrapportene. Vi har begått en bokføringsfeil i forbindelse med landstykket vi fikk tildelt av myndighetene. Vi førte dette i feil rubrikk i regnskapet. Her skyter de mygg med atomvåpen, sier Spinnangr.

— Rapporten slår fast at dere manglet styring med bistandsmillionene fra Norad og brukte veldig mye av pengene her i landet?

REAGERER: Kjellan Spinnangr og organisasjonen ARC-Aid brukte ifølge Norad 42 prosent av statsstøtten i 2011 på hovedkontoret i Oslo. - Måten Norad har gått frem på, har gjort meg desillusjonert. Det har vært vanskelig å takle, svarer Spinnangr.
Reidar Kollstad

— Solskolen fikk støtte fra Norad over tre år, men prosjektevalueringen er basert på situasjonen i 2011. Dette første året skulle vi bygge opp en solcelle-avdeling på høyskolenivå. Vi hadde fagfolk nedover og det påløp en del administrasjonskostnader i oppstartsfasen. Det blir helt feil å evaluere prosjektet utelukkende på grunnlag av dette første året, sier Spinnangr, som har drevet med bistandsarbeid i tretti år.

- Typisk gründerorganisasjon

Han avviser også beregningene fra Norad om hvor mye penger organisasjonen har brukt her i landet, og peker på egne beregninger som konkluderer med et forbruk i Norge på beskjedne fem prosent.

— Måten Norad har gått frem på, har gjort meg desillusjonert. Det har vært vanskelig å takle, sier Spinnangr.

Underdirektør Gunvor W. Skancke i Norad ønsker ikke å kommentere varslingssaken om mislighold i ARC-Aid. I likhet med Utenriksdepartementet, har Norad en egen kontrollenhet som gransker mistanke om mislighold eller underslag av bistandspenger. Varslingsteamet i Norad gjennomgår for øyeblikket flere saker, deriblant en sak om underslag i paraplyorganisasjonen FOKUS (Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål).

Underdirektør Skancke plasserer ARC-Aid i kategorien «typisk gründerorganisasjon» med mange gode og kreative ideer, men som ikke har like godt grep om de administrative sakene".