I løpet av få måneder har sytten tyske tømrere søkt lykken i Bergensområdet. De er så fornøyde at de avfeier bestemt tanken på å dra tilbake. De brøt opp fra ørkesløs ledighet, tjener bedre enn noen gang før og har fått hyggelige tilbakemeldinger fra fornøyde arbeidsgivere som ønsker flere av samme slaget.

Tyskernes erfaringer er en solskinnshistorie om hvordan arbeidsmarkedet i EU og EØS fungerer i praksis. Det er et fritt indre marked for mennesker som vil og kan. De som nekter å slå seg til ro med en passiv tilværelse på beskjeden ledighetstrygd, møter knapt noen hindring om de søker arbeid der arbeid er å få. I Tyskland er hver femte bygningsarbeider for tiden uten arbeid, mens det i Norge i mange år har vært stor knapphet på bl.a. tømrere.

Kø på 1200 tømrere

Jens O. Meyer innså derfor i fjor sommer at det lå store muligheter i å starte rekrutteringsbyrå for å få tak i utenlandske fagfolk som det er stor knapphet på her til lands. Den tidligere sjefen for Aker Base på Ågotnes rettet fra første stund blikket mot Tyskland og greide ved en tilfeldighet å komme i kontakt med Heiko Werdich, som selv har mangeårig bakgrunn fra tømrerfaget. De gikk i kompaniskap.

På en stor messe i Berlin i fjor høst møtte de opp og tilbød sine tjenester. 1200 ledige tømrere stilte seg straks i kø for å arbeide i Norge!

Meyer og Werdich hadde et luksusproblem — de kunne velge og vrake mellom de beste som ønsket seg nordover. De sytten som foreløpig er kommet har både fagbrev og minst fem års praksis. Til helgen kommer enda flere, og de to byggmestrene, Nydal og Markhus, har hittil lagt beslag på hele hurven.

Problemfri overgang

En av tyskerne, Uwe Listmann, drev tidligere sitt eget tømrerfirma i Berlin. Han har tatt familien med seg til Bergen, og ikke nok med det: Han har fraktet hit redskaper og maskiner som er av en slik art at de gjør mang en norsk kollega misunnelig.

Overgangen til norsk arbeidsliv har vært ganske problemfri, forsikrer gruppen av tyskere som Bergens Tidende møtte på det svære byggefeltet Røstadfjellet i Fyllingsdalen. Forskjellen mellom norsk og tysk tømrerarbeid er knapt noe å snakke om. De går systematisk inn for å lære norsk og mener at det går lettere enn de forestilte seg.

— Dessuten tjener vi fabelaktig! Normallønn i Tyskland er ti euro i timen (ca. 75 kroner), mens vi her har minst det dobbelte. I tillegg er det vanlig å bli trukket 50 prosent skatt hjemme, mens vi her slipper med 30, eller der omkring. Selv om vi i Tyskland har en del tjenester gratis som man må betale for i Norge, er det likevel er veldig forskjell, sier Uwe Listmann og Heiko Werdich.

- Mistenksomme banker

Men på ett punkt er de forundret: Bankene i Norge viser en overdreven mistenksomhet. Å få utstedt bankkort er mer tidkrevende enn de hadde forestilt seg. Først må de - selvsagt - opprette bankkonto, men for å få det, må de aller først skaffe seg et midlertidig personnummer. Først etter flere måneders venting får de omsider et permanent personnummer.

Det er Jens O. Meyer som tar seg av slike praktiske oppgaver og loser dem på vei fra den ene offentlige instans til den andre. Han skaffer dem også tak over hodet og legger til rette for at tyskerne skal få det trivelig også utenfor arbeidstid.

STORTRIVES: Fire av de tyske tømrerne som stortrives i Bergen. Fra venstre: Ingo Dietz fra Flensburg, Uwe Listmann fra Berlin, Heiko Werdich fra Berlin og Ronny Hilbert fra Thüringen. FOTO: ARNE NILSEN