Kystvakta og politiet i Eigersund gjorde torsdag kveld full retrett i fiskefusk-saken. Politiet friga tråleren "Christina Bettina" og trakk samtidig tilbake foreleggene de hadde utstedet til rederiet og skipperen på henholdsvis 70.000 kroner og 15.000 kroner.

— Da det ble klart for oss at grunnlaget for anmeldelsen var feil, ble fartøyet frigitt med øyeblikkelig virkning, forteller politistasjonssjef John Mong ved Eigersund politistasjon til NTB.

Målte feil

Hele situasjon, som er en temmelig pinlig affære for Kystvakta, oppsto da kystvaktskipet KV "Eigum" natt til torsdag bordet den tyske tråleren som drev fiske i norsk økonomisk sone. Etter å ha kontrollert trålposten, kom Kystvakta til at maskevidden ikke var lovlig. Forholdet ble anmeldt til Eigersund politistasjon som tok arrest i tråleren og utferdiget foreleggene til rederi og skipper.

Skipperen nektet imidlertid å godta foreleggene både på vegne av seg selv og rederiet, da han hevdet at maskevidden var i tråd med norske lover.

— Vi forlangte å få vite hvilket lovverk Kystvakta hadde lagt til grunn. Enden på visa ble at fartøyet ble frigitt og foreleggene opphevet, forteller advokat Kenneth Storalm som representerer det tyske rederiet.

–Kystvakten har rett og slett målt maskevidden på feil sted, medgir politistasjonssjef Mong.

Sivil søksmål Da skipperen ikke var kjent med utseilingen fra Egersund kunne ikke tråleren forlate havna før fredag morgen. Dermed hadde de fire-fem fiskerne om bord mistet to fangstdøgn. Rederiet estimerer de rene inntektstapene fra det ufrivillige fangstavbruddet til om lag 150.000 kroner. I tillegg kommer utgifter til blant annet advokat og havneavgift med mer. Det totale erstatningskravet vil derfor lyde på om lag 200.000 kroner. Blir ikke kravet godtatt, varsler rederiet sivilt søksmål mot myndighetene.

— Rederiet vil kreve erstatning for de tapene de direkte og indirekte har hatt gjennom å bli oppbrakt av den norske kystvakten og senere tatt i arrest av norsk politi, bekrefter advokat Storalm.

(NTB)