Selv har han et fornavn som har vært i bruk i Norge minst tilbake til år 750, men den gangen skrevet som Ívarr.

— På Vestlandet het kvinnene ofte Brita og Kari. Bergensformene var Berte, Birte eller Karen. Ragnele eller Ragnilde (Ragnhild) og Guri var vanlig på bygdene, og sjelden i Bergen før det siste århundret. Ingeborg ble mye brukt begge steder. Marita og Kristi var vanlige vestlandsformer av Marit og Kristine.

Johannes var et vanlig vestlandsnavn, men mye mindre brukt på Østlandet. På bygdene ble det ofte forkortet til Jon, og til Hans i byen. Mens guttene på vestlandsbygdene fikk navn som Mons, Rasmus og Sjur (Voss), ble byguttene ofte kalt for Anders og Andreas.

Synneve(a) eller Synnøve har en spesiell vestlandstradisjon, som kan knyttes til Sunniva-sagnet fra Selje, opplyser Ivar Utne.

Sunniva var en irsk, kristen kongsdatter som rømte fra en hedensk frier på midten av 900-tallet. Hun strandet ved Selje med to av skipene sine. Navnet har vært blant de ti mest brukte på bygdene, men også i Bergen.

Påvirkning utenfra

— De vanligste mannsnavnene med utenlandsk opphav fra Tyskland og Holland var Berent, Diderik, Fredrik, Henrik, Jan, Jens, Jørgen, Wilhelm og kvinnenavnene Gjertrud og Johanne, opplyser Ivar Utne (bildet).

— Navnene spredte seg utover bygdene fra Bergen. Gerhard var mye brukt i Bergen, mens kortformen Gjert/Gert særlig ble brukt i Ytre Sogn. Kvinnenavnene ender ofte på -ke, ken, kje, tje. Dette var kjælenavnendinger som ble laget til vanlige kvinnenavn. Eksempler er Janniche (Jan), Lisken (Elisabeth), Olkje (Ådel, fra Adelheid) og Stinkje av Kristine. Janniche (av Johanne) var et vanlig kvinnenavn i Bergen i flere hundre år.

Kristne navn

— Med innføringen av kristendommen fikk vi påvirkning av bibelske navn og helgennavn, som så ble fornorsket. Eksempler er Johannes, Lars fra Laurentius, Nils/Nikolaus, Per/Peter, Anders/Andreas, Kari/Katarina, Brita/Birgitte og Marita fra Margareta.

Disse var i bruk i hele landet, mens Brita og Marita var vestnorske. I folketellingen i 1801 var det 1224 Brita'er. Alle bodde på Vestlandet, flest i Hordaland (Voss, Lindås og Granvin) og ingen i Bergen. Samson som vi har nevnt før, er eksempel på et sjeldent bibelsk navn som bare noen få familier tok i bruk.

I Hardanger i årene 1670-1820 var Olav og Lars de to vanligste, og mye mer vanlige enn andre navn. Dernest kom fire som var omtrent jevnstore: Sjur og de kristne navnene Johannes, Nils og Jon.

Gamle tradisjoner

Selv om kulturpåvirkningen var stor, holdt vestlendingene også på de gamle norrøne navnene, kanskje mest på bygdene, og ungene fikk navn som Ingeborg (fra ca. 1300), Ragnhild (800-tallet), Guri (1300), Knut (1100), Sjur (1300), Ivar (750) og Sigrid (1000), forteller Ivar Utne.

En oversikt fra Hardanger på 1200-1300-tallet viser de mest vanlige navnene før påvirkningen fra kristendommen ble for sterk. Rekkefølgen var Torstein, Sigurd/Sjur, Baard, Ivar, Jon, Aamund/Ogmund/Oddmund, Peter, Svein og Askjell, Aslak, Halle.

Tidligere nevnte vi Fartein i Sunnhordland, men et gammelt norrønt navn som er enda sjeldnere, er Orm. Etter det vi vet er det bare to i Norge, og begge heter Øverland. En i Røldal, der navnet forekommer i gamle kilder, og en ikke ukjent professor på UiB.