– Dette er den største investeringen Norge noen gang har gjort, hvis vi ser bort fra offshoresektoren. Kjøpet av 56 nye amerikanske kampfly vil koste 145 milliarder kroner, alt tatt i betraktning. Derfor er det påfallende at regjeringen har lagt frem en stortingsproposisjon på bare 11 sider, hvorav bare halvannen spalte er viet kostnadene, sier Petersen som er leder av Stortingets forsvarskomité.

Som saksordfører får han derfor en formidabel oppgave med å etterprøve regjeringens vurderinger. Han sukker oppgitt overfor bt.no:

– Dette er så krevende – og på flere måter betenkelig – at jeg var en tid i stuss om jeg burde påta meg å være saksordfører for denne svære investeringen, sier han.

– Overflatisk Jan Petersen legger ikke fingrene imellom når han begrunner hvorfor han er ille til mote:

– Jeg er riktignok helt enig i konklusjonen. Det norske Forsvaret vil være best tjent med amerikanske JSF. Men det er likevel påfallende å få en sak med slike dimensjoner så overflatisk og kortfattet presentert!

Slik kan altså en flertallsregjering opptre. Når den først har bestemt seg, så bryr den seg mindre om å gi folk innsikt i saken. Jeg kan ikke finne annen forklaring. Regjeringen vet at den har flertall i Stortinget uansett, sier Jan Petersen.

Basert på skjønn – Er problemet egentlig så stort som du klager over, når du likevel er enig i konklusjonen?

– Ja, for det gir oss i forsvarskomiteen masse arbeid med å etterprøve regjeringens vurderinger. Et så stort kampflyprosjekt som dette er i stor utstrekning basert på skjønn, og det er dette skjønnet vi har liten mulighet til å dukke inn i, sier den frustrerte forsvarspolitikeren.

Arbeidet med kampflyprosjektet blir den siste store saken Jan Petersen får å hanskes med før han gir seg politiker og blir ambassadør i Wien.

OPPGITT: Jan Petersen (H) får en formidabel oppgave når regjeringens vurderinger i kampflysaken skal etterprøves.
Helge Sunde