Forskere i Storbritannia mener å ha påvist at evnen til å huske bestemte ord eller tall stiger med opp til 35 prosent, når man bruker tyggegummi. Det ser ut til at tyggingen hjelper på hukommelsen, sier nevrologen Lucy Wilkinson ved universitetet i Newcastle.

— I dag blir jo ikke ungene akkurat oppmuntret til å tygge tyggegummi i timene, påpeker Wilkinson overfor London-avisen Daily Telegraph.

— Men det ser ut til at lærere som brøler til sine elever at de skal spytte ut tyggisen, gjør elevene en bjørnetjeneste, tilføyer hun.

Lucy Wilkinson og hennes kollega Andrew Scholey bygger sin nye tyggis-teori på sammenlignende studier av tre grupper med 25 elever i hver. Den ene tygde tyggis, den andre tygde ikke og den tredje "tørrtygde" uten noe i munnen.

Samtidig fikk de i oppdrag å forsøke å huske et navn og telefonnummer fra et helt annet sted i verden, som de temmelig sikkert aldri hadde hørt før. Det viste seg at tyggistyggerne husket best, tørrtyggerne nest best og ikketyggerne dårligst.

(NTB)