Hanssen vil legge fram forslaget for Kongen i statsråd. Det er Stortinget som vedtar loven om tvungen lønnsnemnd.

Onsdag kveld fikk partene i streiken beskjed om å innfinne seg på arbeidsministerens kontor klokken 21. Kort tid tidligere hadde Akademikerne avslått dispensasjonssøknaden som kunne gjort at kyllinger ved Priors slakterier i Rakkestad i Østfold og Hå i Rogaland kunne slaktes.

Streikeleder Knut Aarbakke gjorde det klart at Akademikerne ikke godtok argumentene om at det ikke er kapasitet til å destruere dyr som blir slaktet og som ikke kan godkjennes som matvarer.

— Vi er 99 prosent sikre på at vi vil få varsel om tvungen lønnsnemnd, og det gjør oss eitrende forbanna, sa Aarbakke i forkant av møtet hos Hanssen.