Tore Røsvoll

— Jeg vil ikke ha leiligheten. Hvorfor konsentrerer ikke Veidekke seg om å selge til dem som virkelig vil ha boligen, spør Kai Marius Østvold (24).

Sammen med to kamerater så han på muligheten for å investere noen kroner i et boligprosjekt i Trondheim mens han tjenestegjør i Forsvaret på Rena.

— Jeg tenkte det kunne være lurt å binde noen kroner i fast eiendom. Vi sjekket ut Startbo på nett, og det regnestykket de presenterte så slett ikke verst ut.

Fikk fullmakt

Selgeren fikk fullmakt på telefaks til å reservere en leilighet til hver av guttene. De fikk presentert et prosjekt som var så populært at her handlet det om å komme først til møllen.

I ettertid har det vist seg at leilighetene kanskje ikke var riktig så populære. Fortsatt er det ikke solgt nok mange enheter til at prosjektet kan starte byggingen. Veidekke mener det vil skje over sommerferien.

— Etter å ha vurdert tilbudet litt nærmere og etter at min mor så på det, fant vi ut at vi ikke ønsket å gjennomføre noe kjøp av Startbo-leilighetene, sier Østvold.

Han fikk moren til å kontakte selgeren, som ba henne sende en sms. Etter det hørte de ikke mer før det lå en kjøpekontrakt i posten.

Ufine metoder

— Dette er ufine salgsmetoder. Jeg føler meg bondefanget og tør ikke se på andre boligprosjekt. Jeg frykter at jeg blir tvunget til å kjøpe leiligheten og må betale de tre millioner kronene til slutt, sier Kai Marius Østvold.

Advokaten til guttene, Are K. Jagtøien, mener Veidekkes selger ikke har opptrådt slik at det ivaretok guttenes interesser i denne saken.

Advokaten skriver i et brev til Veidekke Eiendom 27. april i år at «Forbrukervernet i loven blir illusorisk hvis utbyggerens mann, uten meget klare avtaler, kan anses for å ha fullmakt til å binde også interesserte kjøpere».

Jagtøien varsler at det kan bli aktuelt med motkrav mot Veidekke og deres selger for uaktsom og illojal opptreden som «fullmektig».

- Vil møte guttene

— Jeg er forbauset over at guttene ikke vil møte oss ansikt til ansikt, sier Rune Forbord, regionleder i Veidekke Eiendom.

Han har mottatt flere brev fra deres advokat, men så langt ikke sett noen personer på sitt kontor.

Så lenge det ikke skjer, er Veidekke ikke villig til å endre på sitt standpunkt om at det foreligger en gyldig kjøpekontrakt.

— Vi har brukt nøyaktig samme type salgsrutine på flere hundre slike boliger i fem-seks år flere steder i landet. Jeg kan ikke se at vi har gjort det feil eller annerledes i dette tilfellet, sier Forbord.

Han bestrider også at selgeren deres skal ha fått en sms-beskjed fra moren til den ene av guttene der hun skal ha bedt om at kontrakten ble opphevet. Han sier meldingen ikke gikk på at kontrakten skulle oppheves, men at kjøperen «ikke skulle ha den reserverte leiligheten».

— Vårt standpunkt er altså at leiligheten ikke er reservert, men kjøpt, sier Forbord.

— Men vi er villige til å sette oss ned sammen med guttene, eller den enes mor om det er hun som skal tale for dem. Vi ønsker å høre deres versjon.

— Kan det bli aktuelt å trekke saken inn for rettsvesenet?

— Det trenger vi ikke. Kontrakten er etter vår oppfatning gyldig, sier Forbord.

Ber om rettssak

Guttenes advokat, Are Jagtøien, ønsker derimot at Veidekke trekker saken inn for rettsvesenet. I brev datert 12. mai i år samtykker han i at saken fremmes direkte for Trondheim tingrett uten å bringe saken inn for forliksrådet til megling.

I et annet brev til Veidekke Eiendom skriver han: «Jeg minner om ansvaret som følger av markedsføringsloven. Det er egnet til å påvirke etterspørselen, å fremstille større deler av et prosjekt som solgt, enn hva man har dekning for».

Mens advokatene kjemper med penn og papir, må Kai Marius Østvold tilbake til Forsvaret. Han kan bare håpe at Veidekke gir ham og kameratene medhold.

— Det er jo en lekse å lære her også. Jeg kommer nok ikke til å skrive under på noe igjen før alt er grundig gjennomlest, sier Østvold.

BITTER BOLIGSJEKKER: Kai Marius Østvold skulle bare reservere en leilighet i Startbo-prosjektet i Trondheim. Det kan ende med kjøp og en boliggjeld på tre millioner kroner.
VEGARD EGGEN