I motsetning til alle andre partnerland, som deltar i videreutviklingen av F-35 Lightning II (Joint Strike Fighter), insisterer Norge på at avtalen må undertegnes i Norge.

Statssekretær Espen Barth Eide i Forsvarsdepartementet opplyser at avtalen vil bli signert i Norge. Han anser det for å være mest korrekt, siden det er åpen konkurranse mellom tre likverdige produsenter om den fete flykontrakten. Avtalen inngås mellom USAs og Norges regjeringer.

Lockheed Martins Tom Burbage opplyste i går at samtlige partnerland vil undertegne avtalen i løpet av februar. Partnerland som Storbritannia, Nederland og Canada har alle signert avtalen i Pentagon.

Statssekretær Espen Barth Eide sier at tilbudene fra de tre kampflyprodusentene er vidt forskjellige. Velger Norge USAs F-35 Lightning II, vil det være aktuelt med produksjon av et lite antall komponenter i et stort antall. Velger Norge Eurofighter eller JAS Gripen vil det innebære en bred produksjon og bidrag til utviklingen av mange komponenter, men i et lite volum.

— Vi står overfor et valg om vi skal produsere mye av få deler, eller lite av mange deler. Det blir en grunnleggende politiske avveining, sier han.

Selv om regjeringen ennå ikke har besluttet om de skal kjøpe nye kampfly, tyder svært mye på at at det vil bli resultatet.

Forsvarssjef Sverre Diesen påpekte i går at både hæren og marinen i fremtiden vil være helt avhengig av kampfly for å fungere i et moderne forsvar. I tillegg medfører Norges store havområder og kampen om energiressurser særlige behov for Norge. For Diesen er ikke i tvil:

— Uten kampfly, har vi ikke noe luftvåpen.