— Vi ber om å få oversendt dokumentene i skattesaken, så snart Oslo likningskontor har behandlet Frps tilsvar, sier stortingspresident Thorbjørn Jagland.

Han sier at bare presidentskapet på Stortinget har kompetanse til å kontrollere at de pengene Stortinget bevilger til stortingsgruppene, brukes slik det er forutsatt - til såkalt stortingsrelevant arbeid. Derfor mener han presidentskapet er i sin fulle rett til å be om fullt innsyn i skattesaken.

Vil granske alle partier

Formann i Fremskrittspartiet, Siv Jensen, sier at presidentskapet har fattet en klok beslutning, siden de ber om å få utlevert dokumentene etter at saken er endelig avsluttet av Oslo likningskontor.

Samtidig ber hun om at presidentskapet gransker alle partienes regnskaper:

— Det er all mulig grunn til å tro at den type feil, som Frp eventuelt har gjort seg skyldig i, også er gjort av andre partier. De kan, som oss, ha feiltolket regelverket, sier Jensen.

Hun slår fast at hvis ligningsmyndighetene konkluderer med at «det er noe å betale for, vil det bli ordnet så raskt som mulig».

Siv Jensen sier Frp vil offentliggjøre det ligningsmyndighetene konkluderer med ikke er i tråd med regelverket. Det er med andre ord et åpent spørsmål om Frp aksepterer presidentskapets ønske om fullt innsyn i hele rapporten etter bokettersynet i Frps gruppe.

Bananrepublikk

Fra presidentskapets ståsted, kan penger være brukt i strid med Stortingets regelverk, selv om ligningsvesenet ikke konkluderer med at pengene skulle vært innberettet.

Frps stortingsgruppe brukte i årene 1995 til 2005 en del av stortingsbevilgningene - rundt 2,6 millioner kroner - på en slik måte at de som fikk pengene trolig skulle vært beskattet. Partigruppene innebrettet ikke beløpene på lønns- og trekkoppgaver. Det dreier seg blant annet om utenlandsturer, en tur med Hurtigruten og restaurantbesøk, delvis med ektefeller.

Carl I. Hagen var i hele denne perioden partigruppens parlamentariske leder. Hagen er Stortingets visepresident, men deltok ikke på gårsdagens møte i presidentskapet, fordi han er på ferie i Spania.

Til VG i går sa han at Norge vil fremstå som en bananrepublikk hvis presidentskapet ber om innsyn i skattesaken. Det avfeier Thorbjørn Jagland.

— Vi vil være en bananrepublikk hvis vi ikke ber om innsyn, siden presidentskapet er det eneste organet som kan kontrollere stortingsgruppenes bruk av penger. Bruk av offentlige bevilgninger er en alvorlig sak, og vi må kontrollere at pengene brukes slik det er forutsatt. Det dreier seg om tilliten til Stortinget, sier han.

Ikke stortingsrelevant

Jagland vil ikke kommentere konkrete påstander om innholdet i skattesaken, siden han ennå ikke har sett dokumentene, men på generelt grunnlag sier han:

— Hvis vi på enkeltarrangementer tar med oss ektefeller, så kan ikke Stortinget betale regningen. Så enkelt er det. Det er ikke stortingsrelevant å betale for ektefeller. Det er også vanskelig å tenke seg at penger brukt på en måte som gjør at det utløser skatteplikt for den enkelte, kan være stortingsrelevant. Men da ser jeg bort fra vedtak i gruppene, for eksempel om at et verv som nestleder i stortingsgruppen skal godtgjøres, sier Jagland.

EKTEFELLETURER: Stortingspresident Thorbjørn Jagland sier at partiene på Stortinget ikke skal betale for ektefeller som er med tur med stortingsgruppene slik Frp har gjort. ARKIVFOTO: JAN M. LILLEBØ
OPPGJØR: Partiformann Siv Jensen sier at partiet vil gjøre opp for seg, hvis ligningsmyndighetene konkluderer med at skatt skulle vært betalt. ARKIVFOTO: HELGE SKODVIN
Bergens Tidende