Analysen baserer seg på en gjennomgang av 89 forskjellige studier. Her går det frem at forskerne ikke har funnet noen bevis for at omega 3 har klare fordeler for helsen. Men de vil ikke utelukke at omega 3 kan ha positive effekter.

Analysen er utarbeidet av forskere ved East Anglia-universitetet i Storbritannia og er offentliggjort i British Medical Journal.

De 89 studiene som ble undersøkt, dreier seg om omega 3-fettsyrers effekt i forhold til hjerte-kar-sykdommer, kreft og almen dødelighet.

I alle tilfellene var pasientene behandlet med omega 3 i minst seks måneder. Studier der pasientene oppga at de hadde spist fet fisk, fiskeolje og vekstbasert omega 3 som finnes i rapsolje og linolje, inngikk i studiene.

Det svenske mattilsynet er imidlertid skeptisk til analysen.

– Det blir ofte tolkningsproblemer med denne typen studier der man ikke har full kontroll over hva folk faktisk har spist, sier professor Wulf Becker ved mattilsynet. Han viser til at en liknende studie er gjort tidligere, med motsatt resultat.

Mattilsynet anbefaler svensker å spise fisk, både fet og mager, to til tre ganger i uken. Hovedformålet er å forebygge hjerte-kar-sykdommer, men behovet for vitamin D, vitamin E og selen spiller også inn.