Men sykepleier Anett Skjellet har en lønn som er snaut 70 prosent av den tvillingbroren, IT-konsulenten Alv, har.

— Vi kom ut samtidig, så vi bør jo ha lik lønn, ler Alv.

Hvordan menn og kvinner skal nærme seg hverandre i lønn er ett av de store temaene i årets lønnsoppgjør.

LO går ikke inn for en egen likelønnspott i årets lønnsoppgjør, men kvinnelønna skal opp, slår organisasjonen fast. Norsk Sykepleierforbunds leder, Lisbeth Normann, mener imidlertid at LOs representantskap egentlig snakker om en likelønnspott, selv om begrepet ikke blir brukt.

320.000

Sykepleier Anett Skjellet har en grunnlønn på 320.000 kroner i jobben med rehabilitering av slagrammede ved Oslo universitetssykehus.

— Jeg tenkte ikke på lønn, men på hva jeg hadde lyst til å bli da jeg valgte utdanning. Og jeg var nok ikke klar over likelønnsproblematikken den gangen. Men så har jeg jo hatt broren min å sammenligne med, sier Anett.

— Jeg tenkte heller ikke på lønn da jeg valgte utdanning. En stund var nok lønningene i IT-bransjen unormalt høye, og fortsatt er det jo bedre betalt enn for eksempel å jobbe i helsevesenet, sier Alv.

For rekruttering

IT-konsulenten mener sykepleiersøsteren gjør en minst like verdifull jobb som det han gjør.

— Min jobb er ikke noe mer verdt i kroner og øre, sier han.

De to mener det må gjøres noe med lønna i typiske kvinneyrker, særlig i helsevesenet, for å sikre rekruttering i framtida.

— Med eldrebølgen kommer det til å bli mangel på sykepleiere. De som nå skal rekrutteres til yrket, tenker nok enda mer på lønn enn oss. Det kan hende de velger noe annet på grunn av lønna, sier Anett.

8. mars

På kvinnedagen går Norsk Sykepleierforbund under parolen «Nei til status quo, likelønn nå!».

Og staten må inn med ekstra penger i lønnsoppgjøret, mener Anett.

— Regjeringen sier det er opp til partene i arbeidslivet, ikke regjeringen og Stortinget, å sørge for likelønn. Men regjeringen er selv arbeidsgiver og part i saken som eier av sykehusene, sier hun.