To av barna er døtrene til den hovedtiltalte broren, mens de to andre barna ikke tilhører familien.

Overgrepene skal ifølge tiltalen ha skjedd over år, og i hvert fall i deler av tiden mens barna var under 10 år.

Inntil 21 år

Påtalemyndigheten karakteriserer saken som svært alvorlig.

– For den hovedtiltalte gjelder både incest— og voldtektsbestemmelsene i straffeloven, sier aktor, statsadvokat Erik Thronæs til NTB.

Blir den hovedtiltalte dømt, er strafferammen for lovbruddene opp til 21 års fengsel.

Den andre broren er tiltalt for ett overgrep mot en av brorens døtre, mens broren (faren) var til stede. Forholdet er av mindre alvorlig art enn det broren står tiltalt for.

Barnehageassistent

Broren som er hovedtiltalt i saken hadde jobbet som barnehageassistent i 16 år da brødrene ble arrestert i 2005.

– Men ingen av forholdene han er tiltalt for har noe som helst med jobben i barnehagen å gjøre, sier statsadvokat Thronæs til NTB.

Advokat Christian Wiig er forsvarer for den hovedtiltalte i saken. Han har tidligere uttalt til VG at saken mot de to mennene har likhetstrekk med Bjugn-saken, og at tiltalen er basert på historier uten tekniske bevis eller medisinske funn.

Det er satt av fem dager til Rana tingretts behandling av saken.