Forskeren bekrefter at barn er en av hovedårsakene til at det er en forskjell i lønnsnivået til menn og kvinner, men mener at tredelingens om Likelønnskommisjonen ikke er riktig vei å gå.

Hun mener det ikke er slik at lønnsforskjellene starter når kvinner får barn, men at de er der allerede fra begynnelsen av karrieren, på grunn av utdanning og yrkesvalg.

– I tillegg finner vi at kvinner som planlegger ikke å få barn faktisk har høyere lønn allerede i første jobb, sammenlignet med kvinner som planlegger å få barn. Det tyder på at valg om å få barn har betydelige konsekvenser for kvinners atferd og investering i utdannelse generelt, sier Kunze til Forskning.no.

Også det at man ikke vet hvor store økonomiske ulemper det faktisk gir å være hjemme med barn, gjør at effekten av forslaget er uviss. Kanskje vil husholdningen totalt tape på at far er hjemme ettersom han tjener mer og også taper mer på å ikke jobbe, hevder Kunze.

Forskeren mener at det offentlige heller burde gi insentiver til kvinner for å få dem til å velge for eksempel ingeniøryrket, samt bidra til at bedrifter får en mer familievennlig profil slik at de er attraktive for begge kjønn.