Den nesten entydige oppfatningen om at sykkelhjelm gir færre hodeskader, er i ferd med å bli utfordret på forskerhold, skriver Aftenposten.

En australsk rapport om hjelmbruk i Australia, New Zealand og Canada vekker nå oppsikt blant forskere innen trafikksikkerhet verden over.

Rapporten konkluderer med at vinningen går opp i spinningen fordi bilister tar mindre hensyn til syklister med hjelm enn til dem uten, og fordi enkelte syklister dropper å sykle på grunn av hjelmpåbudet og bruker bilen. Helsegevinsten av sykling blir dermed redusert. Såkalt risikokompensasjon fører også til at syklistene tar større sjanser og sykler raskere, og at de dermed er like utsatt for hodeskader.

Også i Norge har disse forskningsresultatene bidratt til at synet på sykkelhjelmen ikke lenger er like klart.

– Jeg tror hjelmen har en viss effekt, men vi har den siste tiden nedjustert hvor stor denne effekten er, sier forsker Torkel Bjørnskau ved Transportøkonomisk institutt (TØI).