I en undersøkelse gjort av InFact for VG svarer 43,8 prosent nei på spørsmålet om de tror myndighetene har kontroll på eventuelle terrorceller i Norge. 33,6 prosent svarer ja.

Likevel har de fleste spurte tiltro til Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

13,5 prosent mener PST gjør en svært god jobb, mens 36,6 synes de gjør en ganske god jobb. Bare 10,3 prosent mener PST gjør en svært dårlig eller ganske dårlig jobb, skriver VG.

Det er selvfølgelig positivt. Det er utrolig viktig for oss at vi har tillit hos folket fordi vi ofte har saker hvor vi er avhengig av støtte fra publikum, sier informasjonsrådgiver i PST, Martin Bernsen.