— Jeg har mine tvil om kontrollen virker. Ta et eksempel. En mor får kontrollert melken i tåteflasken til barnet sitt. Mens en annen passasjer etter kontrollen kan stjele en kniv på restauranten og smugle den om bord i flyet, sier Unge Venstres leder, bergenseren Lars-Henrik Michelsen.

Den strenge og omdiskuterte kontrollen av piloter på vei inn og ut av sikkerhetsområder mener Michelsen fremstår som ganske meningsløs.

— Piloter har jo tilgang til både brannøks og brannslukningsapparat i cockpiten.

Sammen med hordalandsdelegat Harald Haave, ønsker han at den ekstremt tidkrevende og omfattende kontrollen av flypassasjerer vurderes kritisk.

— Vi har godtatt det ene tiltaket etter det andre, trukket på skuldrene og sukket. Men er det noen grunn til å la det bli med det? spør Haave.

De to erkjenner at Norge er nødt til å følge internasjonale bestemmelser om passasjerkontroll, men mener regjeringen mer aktivt må gå ut og stille spørsmål ved om alle disse tiltakene virker.

— Kontrolltiltakene fremstår som symbolhandlinger, men de har liten eller ingen virkning, sier Michelsen.

De to peker på at EU-parlamentet nå gjennomgår flysikkerheten. De vil at norske myndigheter snarest gjør det samme.

— Norge må være i stand til å heve en selvstendig kritisk røst når det internasjonale samfunnet velger løsninger som unødvendig begrenser de reisendes frihet, sier Haave.