NRK meldte før helgen at forordningen skulle settes ut i live denne uken. Men verken norske fiskekjøpere, agenter som handler med russisk fisk, eller norske fiskerimyndigheter har så langt sett forsøk på å sette forordningen ut i praksis.

Forsøkt før Dersom russiske fangster ikke lengre skal kunne leveres til nordnorske havner, vil dette få store konsekvenser. I fjor ble det landet russisk fisk for rundt 2 milliarder kroner i nordnorske havner.

— Vi har hørt at denne forordningen skulle settes i verk i denne uken, men ikke sett noen praktiske konsekvenser av den. Usikkerheten er imidlertid såpass stor at vi undersøker dette med våre kontakter i Russland. Men vi vet fra tidligere at akkurat det samme er forsøkt uten at russiske myndigheter lyktes, sier disponent Hans Fredrik Høyskel i Høyskel og Wennevold A/S til NTB.

Ikke forfall For fiskekjøper Hagbart Nilsen ved Nils H. Nilsen i Båtsfjord utgjør russiske leveringer mellom 30-50 prosent av all fangst som leveres til anlegget.

— Vi har russiske trålere som skal levere fangst denne uken. Det er ikke kommet noen beskjeder om at disse båtene skal levere i Russland, sier Nilsen til NTB.

Han tar foreløpig forordningen med knusende ro, men understreker at dersom den blir satt ut i live må dette bli en sak med høy prioritet for statsminister Jens Stoltenberg og utenriksminister Thorbjørn Jagland.

Frie kvoter Det var 27. desember i fjor at den russiske regjeringen vedtok forordningen 10/10 som inneholder en klausul om at de såkalte frie russiske fiskekvotene skal føres i land til russisk havn. Forordningen er undertegnet av den russiske statsministeren Mikhail Kasyanov. De frie russiske kvotene omfatter det meste av de russiske kvotene. Det vil si all fisk som ikke selges på auksjon eller deles ut som kvoter til vitenskapelig forsøksfiske.

Upraktisk Den norske fiskeriråden i Moskva Christen Mordal oppfatter forordningen som et første forsøk på å få hånd om egne ressurser fra russiske myndigheter.

— Men det er mye som tyder på at denne forordningen ikke lar seg gjennomføre i praksis, sier Mordal til NTB.

Sterkere press Både han og flere andre peker på at det ikke finnes noe mottaksapparat på russisk side som er i stand til å betale like mye som norske og andre utenlandske fiskekjøpere.

— Vi må imidlertid være forberedt på et sterkere politisk press for at den viktige ressursen skal føres i land i Russland. Dersom dette gjennomføres, betyr det at fisk som skal eksporteres må gjennom et ledd som gjør at det blir dyrere og tar lengre tid å få fisken ut i markedet, i forhold til å levere fangstene direkte i nordnorske havner, sier Mordal.

NTB