— Når vi sender ut ekstremvarsel, gir vi gjerne uværet navn. Navnet velges alfabetisk, og uværet får kvinne-og mannsnavn annenhver gang, forklarer vakthavende meteorolog ved Vêrvarslinga på Vestlandet, Johanne Bua.

Dette er grunnen til at stormen som nettopp har passert Norge var en dame med navnet Gudrun, mens den vi sist stiftet bekjentskap med, var Finn.

Neste gang blir det så en herre med navn på H som får æren av å få en storm oppkalt etter seg.