Rita Tveiten (Ap) har møtt fast på Stortinget etter stortingsrepresentant Leif Lunds død i slutten av mai i år. Frem til da jobbet hun som daglig leder i Rita Tveiten AS i tillegg til å ha to konsulentoppdrag.

— Stortingets kontor har sagt jeg kan beholde stillingen som daglig leder. Men jeg har ikke hatt aktivitet i selskapet siden jeg møtte fast på Stortinget, sier hun.

— Så du har nesten ikke brukt tid på denne jobben?

— Ja, det er dessverre situasjonen, sier hun.

Derimot har hun brukt cirka én dag på ett av konsulentoppdragene, men det var etter at Stortinget hadde begynt ferien.