Straffen er halvparten av aktors påstand på 90 dagers betinget fengsel. I tillegg har Tvedt fått to års prøvetid.

– Jeg registrerer at retten har lagt seg på en strengere linje enn det Riksadvokaten har lagt til grunn i tiltalen. I tillegg har verken politiets eller Oslo statsadvokaters oppfatning av at uttalelsene ikke er straffbare, ført fram, sier Tvedts forsvarer, advokat John Christian Elden, til NTB.

Tvedt måtte møte i retten etter at han var blitt anmeldt av Det mosaiske trossamfunn og Antirasistisk Senter etter avisoppslaget. Først ble saken henlagt, siden beordret gjenopptatt av Riksadvokaten. Under rettssaken beklaget aktor den lange tiden saksbehandlingen hadde tatt.

Anker

– Tvedt anker dommen til Borgarting lagmannsrett fordi han mener ytringsfriheten ikke bør belegges med straff, sier Elden.

Tvedt hevdet i Eiker, Modum og Sigdal tingrett på Hokksund at han var feilsitert da VG siterte ham på sterkt jødefiendtlige utsagn som sto på trykk i avisen i juli 2003, men retten trodde ham ikke på dette.

Ifølge tiltalen brøt 63-åringen straffelovens bestemmelser om ærekrenkelser av rase eller folkegrupper da han kalte jøder for parasitter som skal renskes ut og at de ikke kan kalles mennesker.

Intelligent

– Retten oppfatter tiltalte som en relativt intelligent, oppegående person med god språkforståelse. Det kan ikke være tvil om at han forsto hva hans utsagn innebar i vanlig norsk språkoppfatning. Tiltalte må finne seg i å svare for utsagnene med det innhold det har etter vanlig norsk språkoppfatning, heter det i dommen.

Tvedt innrømmet at deler av sitatene er i overensstemmelse med hva Vigrid mener. Dette gjelder blant annet målet om at Vigrid og Tore Tvedt selv ønsker å ta makten i Norge.

Tore Tvedt er tidligere straffedømt for legemsfornærmelse, ulovlig våpenbesittelse, vold mot politiet og for å ha spredd rasistisk propaganda.

DØMT: Tore Tvedt er dømt til 45 dagers betinget fengsel, halvparten av hva aktor la ned påstand om.