Informasjonssjef Roar Hanssen i Politiets utlendingsenhet (PU) opplyser til NTB at politiets oppdrag i forbindelse med de to dermed er fullført og at politifolkene som fulgte de to, lørdag var på vei tilbake til Norge.

– I Kabul ble de tatt imot av den stedlige representant for FNs flyktningkommissær (UNHCR) og den internasjonale migrasjonsorganisasjonen IOM. Det er det vanlige mottaksapparat der nede som norske myndigheter har avtale med, sier Hanssen.

Han regner ikke med at det denne helgen er aktuelt å sende ut flere av de rundt 1.800 afghanerne som har fått endelig avslag på søknad om opphold i Norge.

– Men vi jobber kontinuerlig med flere saker. Jeg kan ikke si konkret når neste tur til Afghanistan blir gjennomført, sier Hanssen.

Bedt om rapport

Advokat Cecilie Schjatvet har bedt om politirapport fra utsendelsen av de to utviste afghanerne. Hun har ikke hørt noe fra politiet, og regner med å få utreiserapporten først over helgen.

Schjatvet er advokaten til de to utsendte afghanerne.

– Jeg har ikke hørt hvordan utreisen har foregått, og vet ikke hvor de to befinner seg. De er nå i politiets varetekt. Jeg har bedt PU om å få kopi av politirapporten om utsendelsen og reisen, men regner ikke med å høre noe fra dem før over helgen, sier Schjatvet til NTB.

Demonstranter forsinket fredag utsendelsen av de to asylsøkerne Abdul Raqid Rahimi (48) og Abdul Hosein Shukri (46) med flere timer.

11 forelegg

Politiet på Romerike innbrakte 13 personer under aksjonen utenfor Trandum asylmottak fredag. 11 av dem fikk forelegg på 6.000 kroner hver.

Politiadvokat Kristine Teigland opplyser til NTB at ingen vedtok boten på stedet. Noen sa de ville vente til over helgen. Tre biler som sperret asylmottaket ble tauet inn.

– Her må eierne i tillegg til forelegget betale bortimot 3.000 kroner bare for inntauingen, sier operasjonsleder Anders Buvarp ved Romerike politidistrikt.

Han opplyser til NTB at alt var rolig utenfor asylmottaket lørdag ettermiddag.