Flertallet i Aps gruppe støtter et omstridt forslag fra Bjarne Håkon Hanssen, mens SV står steilt imot, skriver Dagsavisen.

Hanssen har gått bort fra det omstridte forslaget om 21-årsgrense, men foreslår heller en løsning hvor en person må ha jobbet eller tatt utdanning i Norge i fem år etter avsluttet grunnskole for å kunne inngå ekteskap med en borger fra et ikke-EØS-land.

Målet skal være å stimulere til at barn og unge tar videregående utdanning i Norge, samt å motvirke at de blir holdt i familiens opprinnelsesland fra denne alderen.

Følelsesladet debatt Forslaget fikk støtte i Ap-gruppa, men et mindretall på 12 representanter gikk mot Hanssens modell, som de mener i praksis betyr en 21-årsgrense.

Debatten skal ifølge Dagsavisen ha vært meget hard og følelsesladd, og skillelinjene skal ikke entydig ha gått mellom høyre— og venstrefløyene i partiet.

– Vi har klart å være tydelige på at det å endre loven kan være ett av tiltakene som vil bidra til å bekjempe tvangsekteskap, sier Aps innvandringspolitiske talsmann Arild Stokkan-Grande til Dagsavisen.

Samlet SV mot Det skal være stor oppgitthet blant SV-ere at Hanssen fikk såpass bred støtte i Ap-gruppa for et tilknytningskrav på fem år. Ifølge fraksjonsleder Rolf Reikvam er en samlet SV-gruppe enig om at det er umulig for SV å støtte forslaget fra inkluderingsministeren.

– Vi står bom fast på vårt primære standpunkt: Ingen aldersgrense eller tilknytningskrav. Det kommer ikke på tale for SV å støtte en slik politikk. Tungsinnet brer seg når jeg ser hva Ap driver med, sier Reikvam til Dagsavisen.

Den nye Utlendingsloven skal, etter å ha blitt utsatt flere ganger, legges fram for Stortinget i juni. (©NTB)