Over 2.600 sykehussenger står dessuten tomme ved landets sykehus i sommerferien.

I flere uker står 2.671 sykesenger tomme når sommerferien skal gjennomføres ved landets sykehus, melder TV 2. Bare i Helse Sør-Øst er det 1.403 tomme senger hver eneste uke i sommer.

Færre pasienter betyr også langt færre operasjoner enn normalt. I en normaluke er det 3.228 planlagte operasjoner bare i Helse Sør-Øst, mot 1.389 i sommerukene. Ved alle landets helseforetak er det ikke planlagt mer enn 2.625 operasjoner i ukene fra slutten av juni til begynnelsen av august, mot 5.782 i en normaluke.

Mens helsepersonellet nyter sine velfortjente ferieuker, vokser ventelistene. Og spesielt i Helse Midt-Norge er sommeraktiviteten kraftig redusert, der antall planlagte operasjoner er redusert fra 620 til 178. Sykehusene Helse Nordmøre og Romsdal og Sykehuset Asker og Bærum HF har valgt å kutte helt ut operasjonsaktiviteten i sommer.

Men til tross for sommerstillheten skal beredskapen være på topp slik at pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp blir tatt hånd om.

Over 2.600 sykehussenger står dessuten tomme ved landets sykehus i sommerferien.