Tirsdag skal Høyesterett behandle en sak som kan få konsekvenser for svært mange nordmenn. En mann som er dømt for promillekjøring kan få førerkortet tilbake, dersom Høyesterett gir ham medhold.

Advokat John Christian Elden mener dette er en prinsipielt viktig sak som kan få konsekvenser for mange trafikkdømte.

— Dommen vil ha tilbakevirkende kraft. Det kan bety at tusenvis av nordmenn vil få tilbake førerkortet, sier Elden til NTB.

Dobbel straff

Saken som skal opp for Høyesterett tirsdag dreier seg om dobbel straff. Politiet tok førerkortet til mannen etter at han var dømt for promillekjøring. Dette mener Frostating lagmannsrett er i strid med Menneskerettighetskonvensjonens artikkel 4. Påtalemyndigheten anket dommen.

Dersom Høyesterett finner ut at inndragning av førerkort etter en domfellelse er i strid med Menneskerettighetskonvensjonen, vil alle som er domfelte kunne kreve førerkortet tilbake.

— Dersom Høyesteretts avgjørelse går i mannens favør, må loven endres, sier Elden.

Ny lov

Fredag sendte Justisdepartementet ut et høringsutkast hvor det anbefales at domstolene i framtiden skal avgjøre om førerkort skal inndras eller ikke.

— Det er klokt å foreslå en slik endring, mener Elden.

Han mener at dette gir større rettssikkerhet blant annet fordi det er domstolen som vil avgjøre en anke. Dagens ordning innebærer at politiet behandler anken.

Advokat Ivar Holst som forsvarer den promilledømte mannen er optimistisk i forkant av behandlingen i Høyesterett.

— Vi har allerede fått medhold i at man ikke kan forfølge en person etter en endelig dom, sier Holst.

Han understreker at en ny lov ikke nødvendigvis vil medføre at færre mister førerkortet, men at det er den samme domstolen som dømmer i trafikksaken som også eventuelt fratar førerkortet. Men dersom Høyesterett følger Frostating lagmannsretts dom, kan politiet ikke kunne frata noen førerkortet selv om de er domfelte, inntil en ny lov er på plass.

(NTB)