Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) viser til at svenske undersøkelser viser at 300.000 bygninger befinner seg i risikosonen for ras, skred og erosjon.

— Med vår topografi er det ingen grunn til å tro at antallet vil være lavere i Norge enn i Sverige, skriver administrerende direktør i RIF, Liv Kari Hansteen, i en pressemelding.

- Vil koste en milliard

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) anslår at 100.000 personer bor i områder der faren for kvikkleireskred kan være stor.

— Vi anslår at 100.000 mennesker bor i områder der det kan være fare for kvikkleireskred. Å sikre bygninger som ligger utsatt til, vil koste over en milliard kroner, sier senioringeniør Erik Endre i NVE til Aftenposten.

Til tross for at tusenvis av hytter og hus ligger i skredutsatte områder, er det nesten ingen norske kommuner som har oversikt over rasfarlige områder. Norges geotekniske undersøkelse (NGU) mener kommunene har stort behov for mer detaljerte farekart.

Bare Bergen har undersøkt

Bare på Østlandet og i trøndelagsfylkene er det identifisert mellom 200 og 300 soner der risikoen for kvikkleireras er spesielt høy. NVE skal nå kartlegge fareområdene og gjennomføre sikringstiltak i enkelte av kommunene.

NVEs kartlegging gjelder imidlertid bare kvikkleireskred, og det er kun Bergen som har undersøkt kommunen grundig for alle typer skred, et arbeid som er både tid- og ressurskrevende.

En undersøkelse som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte i 2007, viser at bare én av fire kommuner hadde undersøkt skredfaren før de ga byggetillatelse.

ADVARER: En undersøkelse som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte i 2007, viser at bare én av fire kommuner hadde undersøkt skredfaren før de ga byggetillatelse. Her fra raset i Ålesund denne uken. FOTO: SCANPIX
SCANPIX