— Toleransen er ute og lufter seg, bemerket den tidligere biskopen da han midt i appellen sin ble forsøkt overdøvet av taktfaste rop og trommevirvler fra motdemonstrerende blitzere som strømmet til Youngstorget.

Deretter hevet Lønning, som nå er 80 år, stemmen og fortsatte appellen med et skarpt oppgjør mot navngitte aviser som har hyllet regjeringens forslag til kjønnsnøytral ekteskapslov som en «seier for kjærligheten og fornuften».

— Tidstypisk nyprat, sa Lønning, som minnet om at « språkforvanskning» også har ledsaget alle totalitære regimer.

Sterkt engasjement

Engasjementet var sterkt blant de mange som sluttet seg til folkemarsjen mot lovforslaget, som åpner for homofile- og lesbiske ekteskap.

Deltakerne i marsjen mener lovforslaget ikke er forankret i folket, selv om det aldri så mye er forankret i de rødgrønne partienes Soria-Moria-erklæring. Demonstrantene krever at regjeringen gjennomfører en grundig konsekvensutredning, eller i det minste et grundigere lovforarbeid, før eventuelle forslag fremmes. Behandlingen av saken bør derfor utsettes, krever de.

Flere tusen

Flere tusen mennesker deltok i marsjen, som startet ved Universitetsplassen og gikk ned Karl Johan til Youngstorget, der det ble holdt appeller. Hele veien ropte deltakerne taktfast «ja til ekteskap mellom mann og kvinne». Flere av deltakerne ble busset inn til Oslo fra andre byer. Noen av dem reiste i ti timer for å slutte seg til marsjen, ifølge arrangøren.

Foran Stortinget stanset demonstrantene opp, sang nasjonalsangen og overleverte underskrifter mot lovforslaget til lederen for Stortingets familiekomité, May Helen Molvær Grimstad (KrF).

Nasjonalsangen ble også sunget før appellene på Youngstorget. Flere av marsjdeltakerne stilte med norske flagg.

Scanpix