Brannstatistikken fra norske gårdsbruk er nedslående. I 2009 ble det registrert 223 branner i driftsbygninger med forsikringsoppgjør på over 50.000 kroner. I tillegg kom 222 branner i våningshus, skriver Aftenbladet.

Landbrukets Brannvernkomité anslår at to-tre ganger så mange branntilløp ikke er med i statistikken.

— Altfor mange branner har ukjent årsak. En av grunnene er lav kompetanse ved mange lensmannskontor, sier fagsjef Jan Elgvang i landbrukets HMS-tjeneste.

Leder av Norges Bondelag, Nils T. Bjørke, vil ikke kritisere politiet eller brannvesenet for manglende rapportering og oppklaring av landbruksbranner, men mener at det må gjøres mer for å kartlegge årsakene og forebygge.

— Vi har opprettet en brannvernkomité. De fleste løene har fått brannvarslingsutstyr. Det jobbes med ettersyn av elanlegg. Likevel brenner det mer. Da må vi komme et skritt videre, sier Bjørke.