AGNETHE WEISSER

Men skoleåret 2002-2003 gikk 1017 barn på norske skoler i utlandet. Samtidig går mange utenlands-barn på internasjonale eller lokale skoler.

Misjonsorganisasjonene hadde i 2001 til sammen 759 utsendte. 185 av disse var barn. Utenriksdepartementet hadde i 2002 cirka 500 utsendte, av disse var 179 barn. Et stort antall familier reiser også ut med norske selskaper som opererer i utlandet, for eksempel Hydro og Statoil.

Statoil sender norske arbeidstakere ut til en lang rekke land over hele verden. Standard kontrakt er på to år med mulighet for et års forlengelse. Men noen er også ute lengre.

— På forhånd får familiene reise ned til utplasseringsstedet for å gjøre seg kjent med forholdene. De har også et kurs ved hovedkontoret i Stavanger, der de får orientering om forholdene og kan stille spørsmål om alt de måtte lure på. På dem måten forsøker vi å redusere overraskelsene til et minimum, forteller informasjonssjef Kai Nielsen.

Når det gjelder barna, er erfaringen i Statoil at hjemkomsten er vanskeligere enn utreisen. - De opprettholder et statisk bilde av livet og kameratene hjemme. Men mens de er borte, forandrer virkeligheten i Norge seg. Vi oppfordrer familiene til å holde kontakt med dem hjemme, og dessuten betaler vi to hjemreiser i året for hele familien, sier Nielsen.