KRISTINE HOLMELID kristine.holmelid@bt.no

Antall norske medisinstudenter i utlandet er tredoblet på seks år, fra 579 til 1756. Det betyr at en av tre legestudenter tar utdanningen utenlands.Norsk medisinstudentforening mener at fordi disse studentene er så mange, bidrar de til at kvaliteten på turnustjenesten blir stadig dårligere.

— Holder studenter for narr - Dagens ordning er å holde studentene for narr. Det er for mange legestudenter og for få turnusplasser. Fortsetter vi som i dag, blir det utdannet dårlige leger, mener leder Øyvind Østerås i medisinstudentforeningen. I dag får 672 av de 1756 som tar legestudiet utenlands stipend fra Lånekassen som skal dekke hele eller deler av skolepengene.

— Den mest nærliggende løsningen er å avvikle ordningen som gir medisinstudenter i utlandet stipend, mener Østerås.

40 i kø for turnus - Myndighetene har ingen kontroll med hvor mange som studerer utenlands. Målet med stipendordningen i utlandet var å få bukt med legemangelen, og Norge har den beste legedekningen i Norden, sier Østerås.

For å få autorisasjon som lege i Norge, må turnustjeneste være utført. Den består av ett år på sykehus og et halvt år i kommunehelsetjenesten. Problemet er at det ikke er turnusplasser til alle studentene.

Deler jobb med 13 andre - Poenget med turnustjenesten er å arbeide mest mulig som lege, for å lære seg hvordan hverdagen som ferdig utdannet vil bli. Men mange studenter får jobbe altfor lite, sier Øyvind Østerås.- Vi kjenner til studenter som deler en jobb med 13 andre studenter. De har bare vakt en gang hver fjortende dag gjennom ett helt år. Det er ikke akseptabelt. Slik får vi ikke gode leger, sier Østerås.I 2002 vil antall kandidater som begynner på sin turnus være over 750.- Turnusrådet nedsatt av Den norske lægeforening, mener at taket for antall kandidater med dagens kvalitetssikring er 650, sier lederen i Norsk medisinstudentforening.

fakta/turnustjenesten For å få autorisasjon som lege i Norge kreves det fullført turnustjeneste; ett års praksis på sykehus og et halvår i kommunehelsetjenesten.* I år er det 640 studenter som skal begynne sin turnus, neste år vil det være over 750. Turnusrådet, nedsatt av Den norske lægeforening, mener at taket for antall turnuskandidater er 650.* Studentene hevder at mange ikke får god nok opplæring. De mener at det derfor vil bli utdannet dårlige leger.