RUNE CHRISTOPHERSEN rune.christophersen@bt.no

Turistfisket kan i enkelte områder utvikle seg til å bli et problem for yrkesfiskerne, ifølge en rapport Norges Turistråd og Norges Fiskarlag har utarbeidet i fellesskap.

Antall utenlandske fisketurister har økt kraftig de siste årene — fra 35.000 i 1995 til 224.000 i år. I løpet av året fisker de 12.000-15.000 tonn fisk.

Rapporten konkluderer med at enkelte steder på Sørlandet og Vestlandet er uttaket i største laget. Norges Turistråd foreslår derfor flere tiltak for at turistfiskenæringen og yrkesfiskerne skal kunne leve side om side.

  • Alle turistfiskere i Norge skal i fremtiden få utdelt fiskevettregler.
  • Markedsføringen skal legges om - fra mannlige hobbyfiskere som er ute etter storfangst - til turister som heller vil oppleve fisket som en del av ferien.
  • Turistrådet vil samarbeide med tyske fiskeforeninger for å få ut informasjon.
  • Turistnæringen og fiskerinæringen skal gjennomføre en felles konferanse for å følge opp rapporten.

— Det er viktig å sikre grunnlaget for best mulig sameksistens for to svært viktige næringer for Norge; reiseliv og fiskeri, sier administrerende direktør Svein-Erik Ovesen i Norges Turistråd.