— Jeg er overrasket over at det er et så stort volum, sier generalsekretær Jan Skjærvø i Norges Fiskarlag til Adresseavisen.

— På bakgrunn av alle ryktene som gikk om dette fisket tok vi initiativ for å få en uavhengig vurdering av omfanget. Vi ønsker ikke et partsinnlegg, og vi har heller ikke noe imot fritids- og turistfisket, sier Skjærvø, som opplyser at styret i Fiskarlaget skal behandle rapporten om to uker og vurdere å komme med forslag til eventuelle tiltak.

Turistfisket tilsvarer volumet som et topp moderne Findus-anlegg foredler på et år. Og da er fritidsfiske som nordmenn står bak holdt utenfor undersøkelsen.

Formann Gudmund Olden i Fiskarlaget Midt-Norge mener de nye tallene må få konsekvenser for turistfisket. Han har lenge hatt en mistanke om at dette fisket er større enn tidligere antatt, og mange lokale fiskere har også merket nedgang i bestandene.

(NTB)