Det viser en rapport fra Klima— og forurensningsdirektoratet (Klif), Norsk institutt for luftforskning og Universitetssenteret på Svalbard.

Ifølge rapporten har utslippene av sot økt med 56 prosent på sju år. Utslippene av NOx har økt med over 50 prosent, og utslippene av CO2 har økt med 30 prosent.

Samtidig har antall turister på Svalbard blitt nesten fordoblet de siste ti årene, skriver Dagsavisen. Undersøkelsen slår fast at mesteparten av utslippene kommer fra kullutvinning og skip, spesielt cruisetrafikk.

— Det har vært en veldig stor økning i klimarelaterte utslipp på Svalbard, og det er på tide å gå inn og se kritisk på hvordan man skal forhindre eller begrense mulighetene i framtiden, sier seniorrådgiver Vigdis Vestreng i Klif.

Dagen før turismen fikk skylden for økte utslipp på Svalbard, opplyste Svalbard Reiseliv AS til NTB at turismen er på tilbakegang på øygruppen. Nedgangen har sammenheng med finanskrisen og mindre flytrafikk, opplyste reiselivssjef Unni Myklevoll onsdag.

Avinor har satt ned en gruppe som skal få fart på chartertrafikken til Svalbard igjen. Målet er å få flere turister til øygruppen.