BJARNE KVAM

bjarne.kvam@bergens-tidende.no

 -— Selve basisen for å kunne felle en dom, må være at alle dommerne hører alt som blir sagt, sier advokat Helge Hansen, forsvarer for den 59 år gamle forretningsmannen som i juni ble dømt i Gulating lagmannsrett. 59-åringen mener det er så graverende at lekdommeren ikke hørte, at han forlanger at Høyesterett setter hele dommen til side. 59-åringen krever at saken blir tatt opp igjen på ny. Juryen fant mannen skyldig i å ha voldtatt en kvinnelig ansatt gjennom en årrekke. Forretningsmannen eier flere butikker i Bergen og har flere millioner i formue. Han har erkjent at han har hatt et seksuelt forhold til den ansatte, men nekter for å ha presset henne

Hørte ikke Etter at rettssaken i lagmannsretten hadde pågått i halvannan dag, opplyste en av de kvinnelige lekdommerne at hun hørte dårlig. Deler av det som var sagt i retten, hadde hun ikke fått med seg. Lekdommeren ble da flyttet frem til første benk i juryen, og det hun ikke hadde fått med seg, ble repetert. Men advokat Helge Hansen frykter at kvinnen kan ha hatt større problemer med hørselen enn hun selv har fortalt. -- Det er grunn til å frykte at hun ikke har fått med seg alt, understreker Hansen. Når juryen på ti personer avsier sin kjennelse, blir det aldri opplyst hvor mange som stemte for frifinnelse og hvor mange som stemte for domfellelse. Stemmen til den kvinnelige lekdommeren kan derfor ha vært tungen på vektskålen.

Feil kjønnsfordeling En annen feil advokat Hansen påpeker, er sammensetningen av juryen. Ved en misforståelse stod det nedskrevet i papirene at en av de mannlige jurymedlemmene var kvinne. Lekdommerenes virkelige kjønn ble ikke oppdaget før et stykke ut i rettssaken. Da viste det seg at juryen bestod av seks menn og fire kvinner -- mens det egentlig skal være fem av hvert kjønn. -- Også dette er en saksbehandlingsfeil, påpeker bergensadvokaten. Da den feile kjønnsfordelingen ble oppdaget, ble den tiltalte 59-åringen spurt om han hadde innvendinger mot at saken fortsatte likevel. Det hadde ikke mannen. -- Min klient var oppgitt og resignert. Hvis han hadde protestert mot kjønnssammensetningen, ville hele rettssaken bli utsatt med trekvart år. Det ville vært en så stor belastning av han ikke orket tanken på det, forklarer den voldtektsdømte mannens forsvarer.

Høyesterett streng Høyesterett har varslet en strenge holdning til straffer i voldtektssaker. I mars økte Høyesterett straffen i en sak fra to år, til to år og seks måneder. -- Er ikke din klient redd for at straffen hans nå kan bli lengre, enn om han ikke hadde anket? -- Han synes at straffen er altfor streng, selv om man tar hensyn til Høyesteretts innskjerpede linje, sier advokat Helge Hansen.