Regjeringslysten i Høyre er så stor at sentrale politikere er villig til å dele regjeringsmakten likt med KrF.

Deler makten

— I utgangspunktet er Høyre nesten dobbelt så stort som KrF, påpeker Oddvard Nilsen, stortingsrepresentant fra Hordaland. Han er en av de fremste kandidatene til oppgaven som parlamentarisk leder, dersom Høyre går med i en ny regjering.

Oddvard Nilsen vil verken bekrefte eller avkrefte at det kan være aktuelt for Høyre å tilby KrF ni av atten regjeringsposter, eventuelt en løsning der Venstre og KrF får ansvaret for ti departement og Høyre ni.

— Det viktigste er nå å få til en politisk plattform. Det er ikke riktig tidspunkt å diskutere noen regjerings sammensetning, sier Nilsen

Men etter det Bergens Tidende har grunn til å tro blir også modeller for et eventuelt samarbeid diskutert i partiet.

Merker seg uttalelser

Kjell Magne Bondevik har alt gjort det klart at det ikke er aktuelt for KrF å gå inn i en regjering dominert av et annet parti. Disse uttalelsene har strategene i Høyre merket seg. Enkelte kilder i miljøet opplyser at det ikke kan utelukkes at regjeringspostene kan bli delt mellom Høyre på den ene siden og KrF/Venstre på den andre.

Men en slik løsning er problematisk for Høyre, som er det klart største parti i en slik konstellasjon. En slik modell vil forutsette at viktige regjeringsposter som finans, næring og skole tilfaller partiet.

— En eventuell fordeling av ansvar i regjering handler selvsagt ikke bare om matematikk. Noen statsrådsposter er viktigere enn andre, sier Nilsen. Han understreker at prosessen ikke er kommet i gang og at det derfor ikke tjener noen hensikt å spekulere i fordeling av oppgaver internt i eventuell borgerlig regjeringen.

Venstre størst i regjering

Det kan heller ikke utelukkes at Venstre, hvis partiet går i regjering, får flere ministre enn stortingsrepresentanter.

Jan Petersen gjentok tirsdag at han gjerne regjerer sammen med Venstre, vel vitende om at KrF vegrer seg for å gå i regjering sammen med Høyre uten sentrumskameratene i Sponheims parti. Venstre havnet under den magiske sperregrensen på fire prosent valgnatten, og har nå kun to stortingsrepresentanter.

For Venstre er et regjeringssamarbeid en mulighet til å beholde flere personer i aktivt politisk arbeid. På den andre side frykter Venstre for å bli anonymisert og overkjørt i en regjering.

Har fått arbeidsro

Terroraksjonen i USA har gitt Høyre, KrF og Venstre en arbeidsro de neppe drømte om. I Høyre er arbeidet med å gå gjennom forslag og vedtak i stortinget godt i gang. Hensikten er å kartlegge hvilke problemer som kan dukke opp i en eventuell forhandling med KrF og kanskje Venstre.

— Det er mange problemer som skal løses, men det er for tidlig å si noe om hvor de største kommer. Det er ikke sikkert at det blir de som til nå har vært fremme i media, sier leder av Høyres stortingssekretariat Lars Arne Ryssdal.

Skatte- og avgiftslette, forholdet til gasskraftverk og bistand- og distriktspolitikk er viktige saker der det alt er klart at partiene står langt fra hverandre.