Anmeldelsen omfatter også straffelovens bestemmelser som forbyr å gi vesentlig villedende opplysninger til myndighetene.

— Det er økokrimseksjonen ved Oslo politidistrikt som skal etterforske saken, og saken blir etterforsket på vanlig måte, sier Paulsen.

Oppsagt

Tune ble oppsagt fra jobben i advokatfirmaet Furuholmen AS tirsdag.

— Årsaken til avskjedigelsen er to forhold. For det første har han begått en straffbar handling med å medvirke til en uriktig historie og for det andre er det sterke indikasjoner på at han har mottatt penger uregelmessig, sier advokat Morten Furuholmen

UDI vil granske 209 saker der Terje Tune har vært involvert.