Ifølge TV 2 er Riksrevisjonen langt fra tilfreds og ber UD skjerpe kontrollen.

– Nye friske penger på 1 milliard kroner i tillegg til de 100 millioner vi allerede har gitt, sa en stolt statsminister Kjell Magne Bondevik om Norges bidrag. Også daværende stortingspresident Jørgen Kosmo forsikret at det sto et samlet storting bak bevilgningen.

I dag er tonen en annen.

UD uten kontroll

– Det som nå kommer fram er at en betydelig mengde penger ikke kom de nødlidende til gode, sier Kosmo som i mellomtiden er blitt riksrevisor.

Til TV 2 sier han at Riksrevisjonens forsøk på å finne dokumentasjon på hva tsunamimilliarden ble brukt til har avdekket et sørgelig faktum: Norske myndigheter har i stor grad ikke hatt kontroll med hvordan pengene er blitt brukt.

Problemet er at pliktige regnskap og sluttrapporter fra hjelpeprosjektene rett og slett mangler. Da kan ikke Utenriksdepartementet som er ansvarlig for tildelingene vite hvor mye av pengene som er brukt til hjelp og hvor mye som er forsvunnet.

Vil se på regelverket

Utviklingsminister Erik Solheim (SV) sier i en kommentar at vi må erkjenne at vi ofte arbeider i land med borgerkrig og svært korrupte regimer under utrolig vanskelige forhold. Likevel må målsettingen være absolutt, mener statsråden. Mange av hjelpeorganisasjonene har en relativt svak organisasjonsstruktur, men vi skal gå gjennom dette nå for å se om vi kan stramme inn på regelverket for hvordan små frivillige organisasjoner kan operere, sier Solheim.

Kosmo har liten tro på at målsettingen om at bistandspenger skal gå til bistand kan oppfylles med mindre UD ruster opp apparatet som skal kontrollere hva pengene brukes til.

Leger uten grenser

Som eneste hjelpeorganisasjon sa Leger uten grenser stopp etter få dager. Det var da kommet inn mer penger enn det som kunne brukes på flomofrene. Derfor ba de giverne om ikke å gi mer, men i stedet hjelpe til andre steder.

Andre hjelpeorganisasjoner reagerte kraftig på dette, men nå er altså Riksrevisjonen enig med Leger uten grenser.

Jan Egeland var FNs nødhjelpskoordinator da katastrofen skjedde. Han kalte stormaktene gjerrige og fikk etter hvert de fleste av dem til å åpne lommeboka. Nå sier han at det er en av de dyrekjøpte læredommer at altfor mange små hjelpeorganisasjoner deltok.

MANGLER PENGER: Riksrevisor Jørgen Kosmo.
Bjelland, Håvard