Beskrivelsene kommer frem i en undersøkelse fra Norges Markedshøyskoles forskningsenhet Folab. Sosiolog og NMH-amanuensis Trond Blindheim, som står bak undersøkelsen, mener at ungdommens dom slett ikke er overfladisk. Han har funnet et sterkt mønster i undersøkelsen som omfatter 600 Oslo-velgere mellom 19 og 25 år.

Blindheim konkluderer med at unge ikke ser ideologiene og klare skillelinjer i politikken. De betrakter derimot partiskalaen som et marked.

— Produkter

— De vurderer partiene på samme måte som de vurderer produkter. Og fornemmelsene er gjerne skapt av hvilke grupper som tradisjonelt stemmer på partiene og - ikke minst - politikernes personlighet, sier sosiologen til Aftenposten.

— Folk fornemmer ulike ting for ulike produkter eller merkevarer. Det viser seg at slike assosiasjoner ofte også avgjør hvilke partier unge folk sympatiserer med.

For politikerne er undersøkelsen et signal om at "trynefaktoren" stadig blir viktigere. Riktig image gir flere velgere. Ifølge Blindheim er partiene nødt til å forholde seg til dette.

Halvorsen og Hagen

— Det kan hende de klarer det. De fleste ser at populære politikere som Kristin Halvorsen i SV og Carl I. Hagen i Fremskrittspartiet er viktige for partiene sine, sier Blindheim til Aftenposten.

Hvis noen lurer på hvorfor Venstre ikke er med i undersøkelsen, skyldes det ikke at partiet sliter med å komme seg over sperregrensen. Årsaken er at partiet rett og slett ikke er med, grunnet en feil.