Opplegget ble presentert fredag på en pressekonferanse på Rica Nidelven Hotel i Trondheim. Prosjektleder Bente Elisabeth Lind ga dette hotellet beste karakter i form av smilefjeset «storsmil». Hun sier til NTB at Rica Nidelven trolig ville fått beste karakter i form av et «storsmil» også ved en reell inspeksjon.

Alternativene er «lillesmil», «strekmunn» og «surmunn», som uttrykker henholdsvis mindre anmerkninger, påviste brudd på regelverket, og vesentlige eller gjentatte brudd.

Inspeksjonene i forsøksprosjektet starter i løpet av de nærmeste uker, og skal vare til juni 2008. Prosjektet skal omfatte cirka 400 spise— og serveringssteder som kontrolleres av Mattilsynets distriktskontorer i Trondheim, Levanger og Kristiansund.

Etter inspeksjonen er bedriftene forpliktet til å henge opp smilefjesene – eventuelt den tildelte «strekmunn» eller «surmunn» – ved inngangen, lett synlig for publikum.