De seks hvite latterduene og en hvittoppet kakadue skulle fraktes til verdenskongressen for tryllekunstnere i Stockholm i privatbil, i egne transportbur, og bringes direkte på scenen. Til tross for at duene ikke skulle komme i kontakt med andre bestander, stikker Mattilsynet kjepper i hjulene for tryllefølget, skriver VG.

«Mattilsynet har valgt å utføre en streng forvaltningspraksis hva angår aviær influensa», skriver seksjonssjef Kristin Nummedal i Mattilsynet i avslaget på Davidos søknad om å få delta på det han kaller «OL for tryllekunstnere», som skal være fra 31. juli til 1. august. Begivenheten nærmer seg raskt, og Davido innser at det ikke nytter å klage på vedtaket.

– Selv for en tryllekunstner er det vanskelig å trylle fram et nytt og positivt svar fra myndighetene på den tiden, sier Davido eller Bjørn David Fevåg som han også heter.