– Vi utløste 200 tyfoner som følge av en menneskelig svikt. Vi var i ferd med å teste et anlegg i Oslo sentrum etter vedlikehold da det ble tastet feil kode. Det førte til at vi testet 200 varslingsanlegg istedenfor ett, sier distriktssjef Bjørn Ole Steingrimsen i Oslo og Akershus Sivilforsvarsdistrikt til NTB.

Totalt er det 300 operative varslingsanlegg i Oslo og Akershus i dag. Anlegget i Oslo sentrum hadde akkurat vært gjennom årlig vedlikehold og skulle testes med en pipelyd da alarmen gikk. Alarmen ble utløst cirka klokken 12.04, men varte i bare noen få sekunder.

– Signalet varte i sju–åtte sekunder. Det var bare et prøvepip, en type lyd som ikke signaliserte noen ting. En person tastet to sifre ekstra, sier distriktssjefen.

Det skal ikke ha kommet bekymrede reaksjoner på alarmsignalet som verken varslet flyangrep, faren over, eller noe annet.

Sivilforsvaret har ansvaret for offentlig varsling ved beredskap, krig, og større katastrofer i fred. Sivilforsvarets rundt 1.900 tyfoner kan sende forskjellige signaler og installasjonene testes to ganger i året.