De to brødrene trakk Hegnar og bladet hans, Kapital, for retten etter en serie artikler som sto på trykk høsten 2004. I en omtale av brødrenes investeringer i et kvegprosjekt i Colombia mente Siem-brødrene at 16 utsagn skulle erklæres døde og maktesløse. I tillegg la brødrenes advokat ned krav om at Hegnar Media AS, Trygve Hegnar personlig og journalisten som skrev artiklene til sammen skulle betale inntil 1,6 millioner kroner i oppreisning og erstatning, i tillegg til saksomkostningene.

Brødrene tapte saken fullstendig i retten og må i tillegg betale Kapitals saksomkostninger på 900.000 kroner. I rettens konklusjon heter det blant annet at historien som blir fortalt har åpenbar allmenn interesse og at Kristian Siem må anses som en offentlig person.

– Han og Ole Martin Siem har opptrådt på en måte hvor de begge må tåle at artiklene retter et svært kritisk søkelys mot dem. Artiklene inneholder en rekke utsagn og uttrykk som i utgangspunktet må bedømmes som ærekrenkende, men etter en helhetsvurdering er ingen bedømt som ulovlige, står det i dommen.