Offiserene raslet med sablene da Stortinget med et pennestrøk våren 2004 fjernet offiserenes oppsigelsesvern. Tidligere var yrkesoffiserenes stillingsvern betydelig sterkere enn for andre statsansatte.

— Det henger sammen med den spesielle arbeidssituasjonen for befal. Vi fører en omflakkende tilværelse, og blir beordret hit og dit. Vi sitter gjerne bare i samme stilling et par år. Oppsigelsesvernet var en garanti for at Forsvaret i slike tilfeller forpliktet seg til å finne en ny stilling til oss. Nå er vi lykkelig over at dette ser ut for å bli som før, sier Rolf J. Ledal, områdetillitsvalgt for Vestlandet i Befalets Fellesorganisasjon (BFO).

Forberedte søksmål

Offisersorganisasjonene mente det var et brudd på grunnloven da Stortinget besluttet å gi den nye loven tilbakevirkende kraft. Derfor bestemte BFO og Norges Offisersforbund (NOF) seg for å gå til sak mot staten for å få medhold i sitt syn.

Når regjeringen nå har besluttet å fremme et lovforslag for Stortinger som gir offiserene tidligere rettigheter tilbake, blir trusselen om rettssak stilt i bero. Når Stortinget vedtar lovendringen, blir planene om rettssak fullstendig gravlagt.

— Om nødvendig ville vi ha tatt denne saken like til Høyesterett. Nå slipper vi heldigvis det, sier områdetillitsvalgt Rolf J. Ledal i BFO.

Ros til Strøm-Erichsen

De to offisersorganisasjonene har samarbeidet tett i kampen for å få tilbake tapte rettigheter. Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen får ros av BFO og NOF for retretten.

— Gjeninnføring av oppsigelsesvernet er en klok og modig beslutning av forsvarsministeren og regjeringen, sier Didrik Coucheron, leder i BFO sentralt, og Peter A. Moe, forbundsleder i NOF.

— Dette er en gledens og fornuftens dag, supplerer Rolf J. Ledal i BFO.

— Hvilke konsekvenser kunne det ha fått hvis ikke regjeringen hadde snudd?

— Hvis for eksempel MTB- eller ubåtflåten hadde blitt lagt ned, kunne offiserene om bord ha stått uten arbeid. Nå får de tilbake retten til å tre inn i andre stillinger i Forsvaret dersom noe slikt skulle skje. Dette gir våre medlemmer den tryggheten vi mener de har krav på, sier Ledal.