• Jeg forutsetter at Etterretningstjenesten jobber innenfor lover og regler. Jeg har ingen grunn til å tro noe annet.

Det sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm— Erichsen, etter avsløringene av et hemmelig arkiv over kilder og mulige kilder for den norske E-tjenesten.

Forsvarsministeren innkalte til en kort pressekonferanse torsdag formiddag for å kommentere avsløringen som NRK og Dagbladet brakte i dag. Sammen med seg i Oslo Militære Samfund hadde hun E-stabens sjef, eller Sjef E, som hun omtalte ham, generalløytnant Kjell Grandhagen.

Begge to bedyret at det arkivet som nå er avslørt ikke inneholder noe som ikke skulle vært der. Så langt de to vet om. Men de avventer undersøkelsen og rapporten fra Stortingets eget kontrollorgan, EOS-utvalget.

EOS-utvalget foretok en uanmeldt kontroll i arkivet tirsdag denne uken. Det skjedde etter tips fra tidligere ansatte i E-tjenesten, og som uttrykte bekymring for omfanget av det hemmelige arkivet, også omtalt som "Fagarkivet".

Bare utland

Strøm- Erichsen understreket at hun har politisk ansvar og god oversikt over hva E-tjenesten utøver av aktivitet.

— All deres virksomhet retter seg mot utlandet, de overvåker ikke norske borgere. Men de har kilder som er norske, og som leverer informasjon som er svært viktig for vår sikkerhet.

Hun ville ikke svare på når hun fikk vite om det aktuelle arkivet som nå er avslørt. Men hun sa generelt at hun selvsagt visste at E-tjenesten har arkiver og samler den informasjon som er nødvendig for å utøve sitt oppdrag.

Midt blant journalister

Det såkalte Fagarkivet holder til i det gamle Oslo Havnelager, midt i Oslo sentrum. Og ikke i Lutvann leir i utkanten av Oslo, der kontroll og beskyttelse er streng. Dertil ligger arkivet i samme bygg som to av Norges største redaksjoner, Dagbladet og Norsk Telegrambyrå (NTB)

E-sjef Grandhagen sier til BT at han visste det var en del medier i bygget, men at det ikke har bekymret ham før nå. Han beklaget sterkt at dette arkivet nå er blitt avslørt. Særlig av hensyn til de som jobber der.

På spørsmål om hvorfor dette arkivet ikke lå innelåst på Lutvann, svarte E-sjefen at tjenesten har ulike aktiviteter over hele landet.