OGNE ØYEHAUG

Hell

Wenig tok turen fra kontoret i Brussel til konferansen «Laksedagene 2005» på Hell ved Stjørdal i går i et siste forsøk på å true og lokke norske myndigheter og norsk oppdrettsnæring til å gjøre som EU-kommisjonen vil: å gå med på at det innføres en minstepris på cirka 22,50 kroner på laks til EU, samt en kvote som hindrer at eksporten øker med mer enn 10 prosent i året.

— Det er greit å være modig, men det er ikke alltid nok, sa Wenig og minnet forsamlingen av oppdrettere, finansfolk og politikere om at vikingene forsvant til slutt, til tross for sitt mot.

Alternativet til en minstepris og kvoteordning er, ifølge Wenig, høyst sannsynlig at norske oppdrettere blir funnet skyldig i dumping, å ha solgt laks under hva den koster å produsere. Det betyr en straffetoll på 20 prosent, som ensidig vil ramme norsk oppdrettsnæring.

— Tør dere ta sjansen, var Wenigs gjentatte utfordring til forsamlingen.

Den offisielle fristen for å få til en minsteprisavtale er 6. februar, men Wenig åpnet i et intervju med Bergens Tidende i går for at det kan forhandles om innholdet i en slik avtale også etter 6. februar.

Klare for å gå til WTO

Men Wenig greide ikke å rokke forsamlingen, i alle fall ikke i første omgang.

— Intet nytt, sier avdelingsdirektør Astrid Holtan i Fiskeridepartementet om Wenigs tale.

Norske myndigheter mener, ifølge Holtan, at EU ikke har grunnlag for å innføre såkalte beskyttelsestiltak som minstepriser og kvoter er. Skulle EU likevel innføre slike tiltak, sier Holtan myndigheten er forberedt på å klage vedtaket inn for WTO, verdens handelsorganisasjon.

— Det er ikke noe nytt i det han sier, han truer stadig vekk med pest eller kolera, sier styreleder Peter Bamberger i Danmarks Fiskeindustri- og eksportforening.

Bamberger mener Wenig overdriver hvor høy en eventuell straffetoll vil bli ved en dumpingsak. Wenigs anslag på 20 prosent er minst tre ganger for høyt, mener Bamberger.

Danmark og dansk fiskeindustri har stått i fremste rekke i kampen mot at det legges fordyrende hindringer i veien for norsk lakseeksport. Dansk industri lever av å bearbeide norsk laks, og vil unngå alt som gjør råvaren dyrere, blant annet for å beskytte seg mot konkurranse fra billig foredlet laks fra Kina.

Dersom kommisjonen bruker muligheten til å innføre en midlertidige ordning med minstepris og importkvoter vil Danmark så snart som mulig ta saken opp i Ministerrådet for å få vedtaket nedstemt, ifølge Bamberger.

Tre tap på rad

Som styreleder i Eksportutvalget for fisk og som stor lakseoppdretter og lakseeksportør sitter Ole-Eirik Lerøy sentralt i nervekrigen med EU. Heller ikke Lerøy fant noe nytt i Wenigs tale.

Lerøy tviler på at EU kommer til å innføre beskyttelsestiltak mot norsk lakseeksport i form av minstepris og kvoter, det som i laksediplomatiet kalles safeguardtiltak. Lerøy minner om at kommisjonen tre ganger har mislykkes i å få gjennomslag for safeguardtiltak.

— Det at vi ikke har fått safeguard ennå er først og fremst et bevis på den store motstanden det er i EU mot dette, sier Lerøy.

Tjener penger

Per Dag Iversen leder Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforenings (FHL) arbeid mot handelshindringer.

Han mener EU også mangler grunnlag for trusselen om dumpingsak og straffetoll.

FHL har regnet på resultatene hos de ti selskapene EU har undersøkt på jakt etter bevis for dumping. Alle går med overskudd og tjener i dag mer enn de har gjort i gjennomsnitt de ti siste årene. Dermed har ikke EU noen sak, konkluderer FHL.

Men Wenig lar seg ikke overbevise. Skulle alle selskapene som drev med tap i 2003 plutselig drive så mye bedre i 2004?

— Mirakler kan skje i Italia, men ikke i det høye nord, sier Wenig.

GODE MINER TIL HØYT SPILL: EUs sjefforhandler i laksesaken, Fritz Harald Wenig, lyktes ikke å vippe Ole-Eirik Lerøy (t.v.) ut av balanse med sine trusler om straffetoll under «Laksedagen 2005» på Hell i går.<br/> FOTO: KJELL A. OLSEN/ADRESSEAVISEN