Det er noen av konklusjonene som granskingsutvalget har trukket etter å ha gransket Redningsselskapets indre liv i flere måneder.

I kjølvannet av rapporten blir granskerne møtt med en skur av trusler om søksmål. Tillitsvalgte har varslet at de vurderer rettslige skritt, det samme har eks-president Magnus Stangeland. Flere ansatte er omtalt i lite smigrende vendinger. De vurderer også sak mot granskerne.

Lederen av granskingsutvalget, sorenskriver Stein Husby, tar truslene med ro.

— God og grundig

— Det ville vært rart dersom de som omtales negativt i rapporten, ikke reagerer. Jeg skjønner likevel ikke på hvilket grunnlag de vurderer søksmål. Rapporten er god og grundig, sier Husby, som blant annet har hatt kjendisadvokat Cato Schiøtz med seg i granskingen.

— Jeg får si som tidligere politiinspektør Carl Rynning-Tønnesen i Bergen: Man kan ikke lage omelett uten at det blir knust noen egg, tilføyer han.

I den hemmeligstemplede rapporten anbefaler granskingsutvalget at fire forhold bør politietterforskes. Det ene forholdet vedrører eks-president Magnus Stangelands rolle ved selskapets kjøp av supplybåten «Skandi Beta». Et annet forhold handler om regnskapsoppgjør fra distriktssekretær Bjørn Amundsen i Hordaland etter sjøvettkampanjer i samarbeid med Sjøfartsdirektoratet for fire-fem år siden.

- Rent mel i posen

— Jeg forstår ikke hva utvalget driver med. Jeg er beredt til å ta kampen opp mot påstandene, og mener jeg har svært gode kort på hånden. Jeg har rent mel i posen, forsikrer Amundsen overfor Bergens Tidende.

De tillitsvalgte i Redningsselskapet, med unntak av Handel og Kontor, tar skarp avstand fra rapporten.

— Utvalget har ikke overholdt personvernet. Omtalte personer i rapporten har ikke fått tilstrekkelig mulighet til å imøtegå påstander og beskrivelser av handlinger de har stått for, sier hovedverneombud Johan Petersen.

To av de tillitsvalgtes organisasjoner går så langt at de vil vurdere å gå til sak mot granskingsutvalget og oppdragsgiverne - Niels Christian Bang og Arne Eiddal i Redningsselskapets landsråd.

Legges ikke frem

Det er landsrådet, selskapets kontrollorgan mellom landsmøtene, som har bestilt granskingen. I går besluttet landsrådet at rapporten ikke vil bli lagt frem for et samlet landsmøte.

— Vi har bedt granskerne se om det er nødvendig å kvalitetssikre innholdet ytterligere, sier rådets leder, Niels Christian Bang fra Hønefoss.

Deretter blir det opp til det nye sentralstyret å følge opp innholdet i rapporten.

— Jeg antar det nye styret må vurdere om vi skal be om politietterforskning av noen av forholdene Vi ber dem foreta nødvendig opprydding, sier Bang.

- Mye alkohol

Rapporten er delt ut til de 13 medlemmene av landsrådet, pluss sentralstyrets medlemmer. Etter det Bergens Tidende kjenner til, blir pengebruken i selskapet kritisert. Blant annet gjelder dette alkoholservering i forbindelse med samlinger for ansatte. Utvalget har særlig satt fingeren på en høy alkoholregning etter to lagbyggingsseminar for ansatte.

— Det er mulig det er brukt for mye penger på alkohol. Kanskje har det vært tidvis vært en festkultur i selskapet, sier president Lars Hellandsjø etter å ha lest deler av rapporten.

Han har sittet ved roret i fire måneder. Forholdene i granskingsrapporten stammer fra Magnus Stangelands presidenttid. Hellandsjø mener det nye styret allerede har grepet tak i mye som står i rapporten.