— Folk bør faktisk være litt opptatt av dette. Fortsetter problemet å øke, blir det til syvende og sist forbrukerne som må betale gjennom enda høyere kloakkavgifter, sier overingeniør Knut Berg Larsen til Agderposten.

Flere ganger den siste tiden har han og kollegene opplevd at intime tekstiler tetter avløpsledninger og pumpestasjoner i Arendal.

— Jeg kan forstå at vaskefillene havner i kloakken, siden folk kan glemme å ta dem ut av vaskebøtta før den tømmes i toalettet, men hvordan sokker og til og med truser havner samme vei, det synes jeg er litt verre å forstå, sier Berg Larsen.

Ifølge overingeniøren er truseproblemet størst i gamle Moland, som ligger øst i Arendal. Hvorfor folk i Moland så ofte skyller trusene sine ned i do, aner han imidlertid ikke.

NTB