— Den konklusjonen er for lettvint, for det ligg mykje indifferens bak tala. Hadde det vore knytt ein kostnad til det å vere medlem, slik dei har i Sverige, hadde utmeldingstala vore mykje høgare, seier Simonnes.

Tal frå Den norske Kyrkja viser at berre tre prosent av medlemmane går i Kyrkja ein vanleg søndag. Simonnes trur likevel det er mange fleire som framleis vil vere medlem, sjølv om dei må betale.

— Mange av dei som ikkje går på gudsteneste, ønskjer å vere medlem, men at talet er så høgt som åtte av ti, trur eg ikkje. Valdeltakinga i kyrkjevalet på 10-12 prosent gir eit litt betre bilete av kven som har eit fast forhold til Kyrkja, meiner han.