Grafikerne i Dagbladet forlot arbeidet mandag kveld i protest mot ledelsens sparetiltak. Dermed måtte avisen trykkes i et annet trykkeri, noe som førte til at den ble forsinket og kom ut med hvite felt.

Skriftlig advarsel

– De som har hatt ureglementert fravær, har fått skriftlig advarsel. Det var beskjed om å komme seg på jobb, og at i motsatt fall kunne det få konsekvenser. At oppsigelse var en mulig konsekvens har det ikke vært lagt skjul på, sier Dagbladets sjefredaktør Anne Aasheim til NTB tirsdag kveld.

Beslutningen om å gå tilbake til arbeidet ble tatt på et møte i Dagbladets Grafiske Klubb etter råd fra tillitsvalgte i Oslo Grafiske Klubb og LO-forbundet Fellesforbundet.

De var dermed tilbake på arbeidsplassene i redaksjonen i 15-tida tirsdag.

– Full støtte

Lederen i Oslo Grafiske, Terje Erik Fjellum, understreker overfor NTB at grafisk klubb i Dagbladet har full støtte fra lokallaget.

– Det har over flere år vært utstrakt bruk av vikarer og midlertidig ansatte i avisen. Så får man beskjed om at grafisk stab skal nedbemannes med ytterligere åtte til ti ansatte. Da har jeg full forståelse for at man forlot arbeidsplassene mandag, sier Fjellum.

Han legger til at grafikerne nå har fått belyst konflikten ut fra sitt ståsted og at det da var «naturlig å normalisere situasjonen».

– Klok beslutning

Lederen av Norsk Journalistlag, Elin Floberghagen, sier at grafikerne i Dagbladet tok en klok beslutning. Hun var i møter gjennom hele tirsdagen med ledelsen i avisen, redaksjonsklubben og representanter fra grafikernes forbund Fellesforbundet.

– Vi var opptatt av å finne en snarlig løsning på konflikten, som truet med å skade Dagbladet og alle de ansattes arbeidsplasser vesentlig. Jeg har ikke satt meg inn i grunnlaget for konflikten. Vårt anliggende har vært å gjøre det vi kan for å få Dagbladet tilbake på gata, slik at konflikten ikke setter våre medlemmers arbeidsplasser i fare, sier NJ-lederen til Journalisten.

Som normalt

Ifølge Aasheim får konflikten ingen innvirkning på produksjonen av Dagbladets onsdagsutgave.

– Alt ser ut til å gå greit rent produksjonsmessig, og det ligger an til at avisen kommer ut som den skal onsdag. Journalistene har jo jobbet hele tiden, og jeg er glad for at også grafikerne kom tilbake på jobb. Det blir ingen forsinkelser eller hvite felt i onsdagsavisen, sier Aasheim.

Om veien videre sier Aasheim:

– Vi skal kjøre videre en prosess med nedbemanninger, og den skal vi føre i ordnede former.