Foranledningen er at Dietrichson har begjært innsyn i en straffesak hvor datteren til en pølsemaker (57) har vært involvert. Pølsemakeren er et sentralt vitne mot Dietrichson klient, Metkel Betew.

Denne begjæringen fremsatte Dietrichson overfor aktoratet i Nokas-saken 3. januar i år. Aktoratet avslo begjæringen. Siden har ikke Dietrichson gjort noe for å følge den opp før han igjen reiser kravet overfor lagmanssrettet nå. Denne fremgangsmåten har lagmannen funnet svært kritikkverdig.

— Jeg vil i første omgang be advokaten om en redgjørelse. Og jeg legger heller ikke skjul på at det kan være aktuelt med rettergangsbot, sa lagmann Daniel Lunde.

Advokat Marius Dietrichson vil ikke kommentere saken før han har sendt sin redgjørelse til lagmannen.

FORSVARER: Advokat Marius Dietrichson, her sammen med sin klient Metkel Betew, trues med rettergangsbot etter at han krevde innsyn i en straffesak mot datteren til et vitne i Nokas-saken.
SCANPIX